1. A Gyermekliget Alapítványt egy háromfős kuratórium működteti. Ez a kuratórium az alapítás pillanatától, közel tíz éve végzi áldozatos munkáját a Waldorf-pedagógia népszerűsítéséért s ezzel együtt a köré szerveződő közösségért.

  2. A kurátorok maguk is Waldorf-szülők, munkájukat önkéntesen végzik, tiszteletdíjban nem részesülnek.

 

Az 1%-os felajánlásokhoz a Gyermekliget Alapítvány adószáma : 18615568-1-11

bankszámla száma : 10701180 -49342907 -51100005

Köszöntő            Beszámolók            Rövid történet            Kuratórium            Felügyelő Bizottság                     

2009 tavaszán, mikor családunk először lépett be a töki Waldorf-közösség küszöbén, még nem sejtettem, mekkora szövődés kezdetén állok. Időről időre azt éreztem, hogy tenni nemcsak a gyerekeimért, a családomért szeretnék, hanem az egész közösségért. Ez az indíttatásom vezetett oda, hogy hol az óvodában, hol az iskolában sorra megtaláltak a feladatok. 2015 tavaszán kaptam meghívást a kuratóriumba. Tudtam, hogy szeretném továbbra is a közösséget segíteni, mégis lassan született meg a döntés, szépen megérett, amikorra kellett. Mint ahogy én is rengeteget értem ez alatt a 6-7 év alatt, életutam meghatározó része lett. S mi vezet utamon? A szeretet, melyet igyekszem a fejem, a szívem és a kezem egyensúlyából teremteni meg. Hiszem, hogy ezáltal minden lehetséges. Köszönöm, hogy köztetek lehetek!

Hogy milyen feladatba vágunk bele, az elején még nem sejtettem. Lassan, lépésről lépésre értettem meg, hogy ez nem egy pillanat, hanem egy hosszú építkezés. Az alapoktól kezdtük, az óvodától, majd hamar jött az iskola. Először nem láttuk még, hogy milyen lesz a tető, most talán már körvonalazódik. Ha most ránézek, azt látom erősre építettük az alapot, meg tud tartani sok mindent. Nekem ezt jelenti az alapítvány.

Golarits Krisztina – elnökhelyettes

Stverteczky Tímea – elnök

Fehér Viktória – kuratóriumi tag

  1. Kuratórium feladatai:

  2. az Óvoda és Iskola családjait egy közösségnek tekinti, ápolja annak szellemi lényét 

  3. segít a közösségnek az állandó keresésben és megújulásban, a szellemi irányultság meghatározásába

  4. támogatja a fentiekhez szükséges fizikai feltételek megteremtését       (pl. pályázatok, előadások, találkozók szervezése)

  5. összefogja s összehangolja a két intézmény működését (fenntartói - jogi, morális kérdésekben)

  6. hosszútávot tervez és jövőképet idealizál a közösségnek


  1. A kuratórium napi szinten tartja a kapcsolatot egymással és a fenntartott intézményekkel. Rendszeresen, legalább havonta egy alkalommal ülésezik. Minden évben, augusztus végén készíti el  éves munkatervét. Az ülésekről, határozatokról készült jegyzőkönyvek nyilvánosak, a honlapon keresztül megtekinthetők.

Kurátornak lenni, olyan mint a szülői hivatás. Izgulunk és görcsölünk az első lépéseknél, latba vetjük minden szerzett tudásunk, hogy támogassuk a féltett kincsünket. Aztán jönnek megérzésből és rutinnal kezelt megoldások, míg végül ráeszmélünk, milyen sokat tanultunk ettől a gyerektől. Szeretem az Alapítványt és megtiszteltetésnek érzem, hogy kísérhetem útján, fejlődésében. Hálás vagyok az előttünk és mögöttünk álló kihívásokért, megértő mosollyal nézek vissza az akkor oly keménynek tűnő küzdelmekre. Hiszem, hogy a java csak most kezdődik, hiszen ez a gyermek még épphogy csak kiskamasz.