Közösségünk kérdései, javaslatai nagyon fontosak az Életkert projekt kialakulása és megalkotása közben. Egymás kérdéseinek megismer-ésével segítséget kaphatunk félelmeink eloszlatásához, javaslatainkkal erősíthetjük hitünket. A projektben aktív részvétellel jelenlévők pedig folyamatosan igyekeznek megtalálni a válaszokat, és beépíteni javaslataitokat.

                   KÖVETKEZŐ LÉPÉS         ESEMÉNYEK, TALÁLKOZÓK         ARCHÍVUM        JÖVŐT ÉPÍTÜNK

GYIK

Kérdések


Mik a jelenlegi konkrétumok? (2015 január)

A 12-i iskolafórumnak az volt a célja, hogy a jelenleg még igen szűk csoport mellé állítson hasonlóan lelkes és elkötelezett embereket, akikkel tovább folyhat a komoly munka.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak ennek a szűk csoportnak a vágyai, ötletei kerüljenek megvalósításra, hanem ez egy közös alkotás lehessen.

A tények, konkrétumok dokumentálva fent vannak a honlapon, de most itt összegyűjtöttük a fontosabb állomásokat:

 1. 2007. nyár, a KONCEPCIÓ megalkotása, álmaink óvodája és iskolája körül biodinamikus gazdaság van, olyan létesítményekkel, amelyek szellemiségével szervesen hozzátartoznak az iskolához, családjaink működtetik, és bevételt is hoznak a közösségnek. Mindezt még egy gyógyközpont is megsegíti.

 2. 2013. nyara, a jövőcsoport felkarolja ismét ezt a tervet, sok munkával előkészül a mostani projektre.

 3. 2014. október, Önkormányzati választások – kiderül, hogy a régi testület marad Tökön a régi polgármesterrel.

 4. 2014. október 9., Zsolt megkeresi az Alapítványt ötletével, építsünk új iskolát!

 5. 2014. október 28., Alapítvány többszöri találkozó utáni döntése az új iskola építéséről.

 6. 2014. november 4., IMCS döntése értelmében megkezdődik a hivatalos munka a jövő projekttel.

 7. 2014. november 6., A Tanári Kollégium döntése: támogatja az építkezést!

 8. 2014. november 11., Önkormányzat felkeresése, majd beszélgetés a képviselő testülettel.

 9. 2014. december 5., Bemutatkozó anyag készítése az önkormányzatnak, Hegedűs Zsolt építész készít egy látványtervet és egy lehetséges beépítési tervet a laktanya területére. A projektbe belekerül a 2007-es gondolatok, tervek.

 10. 2014. december 12., Projektcsoport megalakulása.

 11. 2014. december 29., Alapelvek lefektetése, kibővített koncepció elfogadása.

 12. 2015. január 11., Önkormányzat nemleges döntése a 8 ha-ral kapcsolatban, de a szándék továbbra is bennük van az iskola támogatására.

 13. 2015. január 12., a megalakult tervező csoport három tervezővel megkezdi az alapelvek, technológiák, építési program kidolgozását,

 14. Ertsey Attila fenntartható építészettel foglalkozó építész,

 15. Hegedűs Zsolt építész gondolkodó, Waldorf óvoda alapító, az autonómitás elkötelezettje, jövőkutató,

 16. Tusnády Zsolt- alapító szülő 2007 óta folyamatosan ő tervezi meg az épületben az átalakításokat, és a kivitelezésben is segít, műszaki ellenőr feladatokat is ellát, Telki főépítésze,

 17. mindhárom tervező elkötelezettje (jó ismerője) az antropozófia szellemiségének (tanainak).

 18. 2015. január 12., Iskola Fórum

 19. 2015. január 16., Zsámbék polgármestere látogatást tesz iskolánkban, és egy új lehetséges területet mutat be. (nagyon ígéretes)

 20. 2015. március 13., A Csillagerdő területre leadtuk ajánlatunkat.

 21. Reméljük mindezt végigolvasva látjátok mekkora munka folyt az elmúlt hónapokban, és reméljük kedvet kaptok a csatlakozáshoz.


Anyagi források honnan lesznek?

A forrásokat a Forrás csoport teremti elő.


Gondoltunk-e külső szem bevonására? Gondoltunk-e külső szakértő(k) bevonására?

Igen, szeretnénk mentornak felkérni a pécsi Waldorf-iskola projektjét vezető Kertész Vandát, illetve keressük a további külső kapcsolódásokat, ahonnan szakmai visszajelzést kaphatunk. Ertsey Attila szakmailag jelenleg is meghatározó külső segítségünk.


Vannak-e tervek? Pénzügyi terv, időbeli ütemezés, munkaerő tervezés?

Folyamatosan készülnek el a tervek, ütemezések. Egy előzetes ütemterv a koncepciónkban szerepel. A Tervező csoport 3 hónapon belül elkészíti a tervezési programot. A terület megszerzésére 2015. február 15-i határidőt tűztük ki. A terület birtokbavétele után és a végleges építészeti tervek elkészülésével párhuzamban tudjuk a pontos pénzügyi tervet összeállítani.


Gondoltunk-e arra, hogy az EU nem igazán támogatja a Közép-Mo-i régiót?

Igen, a Forrás csoport foglalkozik a pályázatok figyelemmel kísérésével. Az Alapítvány székhelye nem Közép-Magyarországon van, hanem Szárligeten, vagyis konvergencia régióban.


Miért akarunk egyszerre 8 ha-t, fogjuk-e bírni?

Az elfogadott koncepciónkat nagyon nehéz lenne ha nem egyben kezelnénk és nem egy területre koncentrálnánk össze. A tervezés közben nagy hangsúlyt fordítunk a források és a megvalósítások sejtszerű kialakításának lehetőségére.


Reális-e, hogy 2016/17-ben átköltözzünk?

Legfontosabb és első lépésünk, hogy a 8 osztályos iskolát ebédlővel, tornateremmel megépítsük 2017. szeptemberére. Ennek első feltétele a terület megszerzése. Amint az rendelkezésünkre áll, el tudjuk készíteni a pontos ütemtervet. Ezen felül célunk, hogy a kétcsoportos óvoda és a műhelyek is elkészüljenek erre az időpontra.


Ki és hol figyel arra, hogy meglegyen az egyensúly?

A Projektcsoport munkájában négy különböző ellenőrző terület van - a Kontroll, a Pedagógiai, a Fenntartói és a Szülői szem, ők együttesen végzik a folyamatos ellenőrzést, biztosítva a különböző szempontok egyensúlyát a közösségben.


A hétköznapokból elvonjuk a pénzt, energiát, odafigyelést - ez nem okoz-e majd problémákat?

A Projektcsoport és a projekten dolgozó munkacsoportok létrehozása a mindennapi működtetésen felül zajlik, így a hétköznapokból sem pénzt, sem időt nem kívánunk elvonni. Nagy hangsúlyt fektetünk a munkacsoportok vezetőinek terheltségére, akiknek megfelelő feltételeket kell biztosítani, hogy a közösség érdekében elegendő időt és energiát tudjanak szentelni munkájuknak.


Pénz függvényében vajon mennyi idő kell, mert az idő sürgető?

A moduláris építési tervek segítségével az épületek lépésenként is megvalósíthatóak, így biztosítva vagyunk arra, hogy mindig csak annyit építsünk meg, amennyihez forrásunk van.


Hány aktív szülő tud kalákában dolgozni?  Mi rántja össze évekre az embereket egy irányba, ilyen hosszú időre? Ennek az erőnek a forrása honnan?

Megfelelő szervezettséggel és folyamatos belső kommunikációval a szülői közösség jelentős része egységben tartható. Ez a Kommunikációs csoport egyik fő feladata.


Az építési hatóságok felé vajon hogy lesz végigvezetve a folyamat?

Megfelelő szakemberek bevonásával, kitartó lobbival és a lehetséges technológiák alapos kiválasztásával, adott esetben előzetes engedélyeztetésével.


Hogy találjuk meg a jó alapokat? (helyszín) stb. (Régen nem volt kérdés, hogy a katedrálisnak hova kerül az alapja …)

A jelenlegi földrajzi elhelyezkedés és a már idejáró családok lakhelyei alapján kimondtuk, hogy az iskolát 5 km-es távolságnál messzebbre nem költöztetjük. Ezen belül keresünk és a felmerülő területek közül a további fizikai és spirituális szempontok alapján választunk.


Mi van, ha változik a politika hozzáállása a Waldorfhoz, hozzánk?

Eddig minden politikai helyzetet túléltek a Waldorf-intézmények. Ez a kérdés különösebb beruházás nélkül is függőségi viszonyban tartja a Waldorf-intézményeket. A projektünk megvalósulását követően, a fenntarthatóság és autonómia miatt, lényegesen kevesebb külső forrásra lesz szükség a működéshez.


A projektvezetők mindegyike végig fontosnak tartja-e az apró kérdésektől a nagyokig az antropozófiai alapokon való gondolkodást?

Igen. A december 29-i találkozón fontos alapelvként ezt is megfogalmaztunk.


A próbák alatt honnan lesz erő a folytatáshoz?

Egy ilyen horderejű terv akkor valósítható meg, ha ehhez megvan közösségünkben a megfelelő közös szellemi alap. A szellemi műhely ennek megfogalmazásához ad segítséget.


Szánunk-e rá annyi erőt, hogy jól döntsük el, amit szeretnénk?

Igen, az előkészítésre fordítjuk a legnagyobb hangsúlyt.


Biztos-e, hogy az új a legjobb megoldás? (pénzügyileg)

A térségben nem ismerünk olyan épületet, épületegyüttest, ami ki tudná szolgálni a koncepciónkban megfogalmazott elképzeléseinket.


Kaláka munka feszültségei, ki mennyit dolgozik?

Az Építő csoport arra jön létre, hogy a megvalósítás során a szülői és a külsős szakipari munkákat megszervezze és koordinálja. Utópisztikus gondolat lenne, hogy a közösségünk minden tagja részt vegyen a kétkezi építkezésben, sőt ugyanannyi időben. 7 éve minden nyáron a szülők újítják fel az iskolát, alakítják ki az új osztálytermet. Ennek alapfeltétele, hogy minden családtól kérünk minimum 2 munkanapot a nyárra. Ugyanakkor ez egy vállalás, amiben nem vagyunk egyformák. Hasonlóan az anyagi működtetéshez, itt is a testvériség szellemisége vezérel Bennünket és segít át a feszültségeken, amiket nem lehet elkerülni. Szeretnénk minden családot nyilatkoztatni arról, hogy tud-e és milyen módon segíteni a projekt megvalósításában. Lesznek, akik kapcsolatrendszerükkel, lesznek, akik támogatók szerzésével, lesznek, akik a két kezükkel segítenek. Egyik sem több, mint a másik, mindegyikre szükség van az Egész megvalósításához. Ez a közösségi teremtés.


Hogyan kezeljük a felmerülő konfliktusokat?

Konfliktusok biztosan lesznek, hiszen közös teremtésbe fogunk. Ha nem lennének, az azt jelentené, hogy nincs változás. A konfliktusok előzetes kezelésére igyekszünk a lehető legtisztább és egyértelműbb működtetési struktúrát kidolgozni. Nyíltan kommunikálunk és nyitott Projekt ülésen várjuk a külső javaslatokat, észrevételeket.


Nehogy a forma jöjjön létre hamarabb, mint a tartalom?

Minden Waldorf-közösség életében vannak magasabb és lankásabb fejlődési ívek. Néha a tartalom fejlődése kevésbé "látványos", mint az anyagé-épületeké/eszközöké. A Projektcsoport önmagában nem tud ezen többet segíteni, mint hogy a tervezésen és építésen felül kimondottan hangsúlyt fektet a szellemi műhely létrehozására és működtetésére. A tartalom "beköltözéséhez", éréséhez, csiszolódásához idő kell, akkor is, ha a formát gyorsabban vagy lassabban tudjuk kialakítani. Ebben az érésben pedig a tanárok, gyermekek és szülők egyformán részt vesznek.


Helyszín?

Mivel az iskola családjai három különböző irányból érkeznek,  fontosnak tartjuk, hogy Tök közelében maradjunk, azaz Tök mellett Zsámbék és Perbál jöhet még szóba. Elsőre Zsámbékkal vettük fel a kapcsolatot, mert ott egy új testület állt fel új polgármesterrel, akik fiatalos lendületet hoztak Zsámbéknak. Zsámbék múltjának megfelelő helyre szeretnék felemelni a várost. Nagyon nyitottak felénk.

Olyan helyet szeretnénk, ami lehetőleg a sűrűn lakott területektől kicsit kijjebb esik, elkerülve a szomszédokkal tapasztalt súrlódásokat. Cserébe a buszmegállótól iskolabuszt tervezünk.


Kifelé akarunk-e kommunikálni? Mit szeretnénk elmondani?

Az Életkert megvalósításának és későbbi működtetésének is nagyon fontos pillére a külső kommunikáció. Egyrészt ez biztosítja széles körben a lehetséges támogatók informálását, másrészt egy olyan egyedülálló mintát szeretnénk megalkotni, melyre a világnak és az emberiségnek szüksége van.

Példaértékű az, ahogyan a Waldorf-családok közösségi fenntartásban működtetik az intézményeiket és ezen keresztül az, hogy mire képesek, ha összefognak! Másrészt bizonyítani fogjuk, hogy létezik alternatíva, önfenntartó és környezetbarát intézményeket építeni megfizethető áron! Követhető példát kívánunk alkotni egy olyan létesítménnyel, ami felkészült a következő évek környezeti és éghajlati változásaira, a különböző krízisek, állandó paradigmaváltások társadalomra gyakorolt hatásaira.


Indul-e a gimi 2 év múlva, egyszerre költözik-e az egész iskola?

Úgy látszik félreérthetőek voltunk az Iskola Fórumon, az elsődleges cél a 8 osztályos általános iskolát felépíteni minél hamarabb. Ha figyelemmel kísértétek a gimnáziummal kapcsolatos munkát (TK és minőséggondozási csoport) abból egyértelmű, hogy rövid távon abban gondolkodunk, hogy a környező iskolákban helyet biztosítsunk, ez egy lehetséges közép- vagy hosszútávú cél.


Lesz-e az épületben beton?

Nem szeretnénk betont használni, azonban a pontos választ a Tervezői csoport hozza meg hamarosan az építési program kialakítása közben.


Vajon mennyire erős ez a közösség?

Nagyon erősnek érezzük, mert ez a közösség az elmúlt tíz évben többször bizonyított már, ezért meg is érdemli, hogy egy ilyen Életkertben csúcsosodjon ki teremtő ereje.


Vannak-e elképzeléseink arról, hogy milyen szakképzést indítanánk?

Igen, a biodinamikus gazda képzést tartjuk a legfontosabbnak. A további részletek kidolgozása egy külön, csak a felső tagozattal foglalkozó pedagógiai csoport munkája lesz.


Tetszik a projekt, de nem csak vágyálom?

Nem.


Profi projekt menedzser kell! Ki fogja ezt a feladatot ellátni?

Stverteczky Zsolt. Meglátásunk szerint olyan Projektvezetőre van szükségünk, aki teljesen elkötelezett az ügyben, megfizethető és akinek nem csak nagy gyakorlati tapasztalata van projektek levezetésében, de ezen felül jól ismeri a Waldorf-közösségek belső működését, rálátása van az egyes szakterületekre, kellő empátiával rendelkezik, hiszen közösségi megvalósítást tervezünk, amire nagyon kevés követhető példa van.


Mi fér bele a jelenlegi időkeretbe?

A tervezés és ütemezés figyelembe veszi a jelenlegi működési feltételek biztosítását Tökön, a jelenlegi épülettel kapcsolatos tárgyalások kimenetelét, és az új épület megépítéséhez szükséges időt.


Miért nem próbálunk meg helyben megoldást találni? A Somogyi Béla utcában, a tankert melletti telek eladó – 1 Ha.

A Somogyi Béla utcában 4000m2-es terület eladó 50millió Forintért. Tökön, szétszórtan vannak nagyobb területek, azonban az IMCS döntésében egyhangúan elfogadta azt a Koncepciót, ami az Életkert megvalósítását tartalmazza.


A pátyi iskola is a Zsámbéki medencében, bevonjuk-e őket is?

A pátyi iskolával az első perctől jó kapcsolatunk van. Bízunk benne, hogy lesz alkalmunk beszélgetni velük a koncepciónkról, hiszen a felső tagozat kérdésében bizonyosan érintettek.


A hibák, kudarcok, pozitívumok hogyan fognak tapasztalatként megjelenni?

A honlapon minden eseményt és találkozót dokumentálunk, a projektvezetésbe 4 különböző kontrollt beépítettünk, ezáltal szeretnénk felismerni erősségeinket és a negatív történéseket pozitív irányba fordítani.


Mi kell ahhoz, hogy hit, bizalom és részvétel legyen?

Az Iskola Fórumon a 17 fős zöld csoport összeszedett válasza:

Humor.

Terheletlen együttlétek.

Jövőbeni gondoskodás felelőssége.


Hol a Szülői Kollégium által delegált személy?

A Szülői Kollégium jelenlegi kompetenciája az iskola működtetésére terjed ki, a Projektcsoport legfontosabb döntéseit köteles az IMCS-re vinni, ahol a Szülői Kollégium 2 fővel képviselteti magát. A projekt vezetésében a szülőket közvetlenül a Szülői szem képviseli.


A Fenntartó figyelembe vette-e a pedagógiai igényeket az iskola/épület kiválasztásánál?
Igen, folyamatos jelenléte van a Projektcsoportban, amely rendszeresen konzultál és közösen terveztet a Tanári Kollégiummal. Havonta a Projektfelelős (Stverteczky Zsolt) beszámol és kikéri a tanárok véleményét a Projekttel kapcsolatosan. Sor került a terület közös megtekintésére is.


A kuratórium bővítése kevesebb szülői feladattal jár majd?
Nem, a szülők munkájára továbbra is szüksége van az Iskolának. A kuratórium bővítésére a megnövekedett felelősség miatt van szükség.


Az Iskola vezetése a Projekt vezetése?
Nem. Az Iskola vezetéséért elsődlegesen a Fenntartó kuratóriuma, az IMCS, az ügyvivő csoport, és az egyéni feladatokra delegált személyek (Tanári Konferencia vezető, iskolaképviselő, gazdasági vezető) felelnek a Szervezeti és Működési szabályzatban leírtaknak megfelelően. A Projektcsoportot a Fenntartó és az IMCS hozta létre a Tanári Kollégium támogatásával az új Iskola építésére.


Indulhat véleménynyilvánítás az Életkert jelenlegi formájáról?
A véleménynyilvánítás alapvető emberi jog, ezért ez természetes közösségünkben is. A Projektcsoport és valamennyi az új Iskola építésével kapcsolatos munkacsoport nyitott a véleményekre. Fontos, hogy a véleménynyilvánítás módja ne sértse a személyiségi jogokat és tiszteletbe tartsa az óvoda és iskola működését, illetve SZMSZ-ét.


Hol vannak a szülők a Projekttel kapcsolatos döntésekben, és a szeptember 15-i jegyzőkönyvben szerepeltekkel?
Az Iskolaépítésről és a Projektcsoport létrehozásáról, megbízásáról a Fenntartó és az IMCS döntött a Tanári Kollégium támogatásával. A szülők a Projektcsoportban és a munkacsoportokban való aktív részvétellel, tevékenységükkel tudják a döntéseket formálni. Minden közös érték beépül a születendő új Iskolába, így az Iskola Fórumokon elhangzottak is.


Szabad-e a „beleszólás”, van-e valakinél „B” opció?
A véleménynyilvánítás szabad (lásd feljebb). Jelenleg iskolánk a „B” opcióban tölti hétköznapjait, vagyis a jelenlegi épületben. Ez a „B” opció.


Lesz-e időben engedélyünk a technológiára?
A technológián 4 elismert építész dolgozik folyamatosan a terveken és az engedélyeztetés lépésein.


Lesz-e moderátor valamikor?
Az Iskola szervezeti egységei között nincs szükség moderátorra a közös munkához, és bízunk abban, hogy a közösség egészében is belső erőből tudunk egységes álláspontokat kialakítani.


Hol indulhat el 2015 nyarán az építkezés?
Jelenleg tárgyalásban vagyunk a zsámbéki önkormányzattal a lehetséges helyszínekről.


Projektvezetés tapasztalata?
A Projekt felügyeletét a Fenntartó és az IMCS végzi, a TK véleményének figyelembe vételével. A Projekt irányítást pedig egyenlőre egy 8 fős csoport végzi. Ehhez jönnek a munkacsoportokhoz csatlakozó személyek, és szükség esetén szakemberek, valamint felkért mentorok más Waldorf-iskolákból. A Projekt folyamán további szakmai erőforrásokat vonunk be.


Miből teremtünk elő 100 millió forintot?
A Forrás és Kommunikációs munkacsoport foglalkozik ezzel a feladattal, több irányú tervet készítve, figyelembe véve a lehetséges támogatók, felajánlások körét, és a rendelkezésünkre álló önerőt. Mindemellett feltérképezi azokat a „Waldorf-berkeken” belüli jó gyakorlatokat, amik már bizonyítottak ezen a téren.


A Fenntartó készít „B” tervet?! (működtethetőt!!!)
Nem. A Fenntartó alapos mérlegelés után ezt az irányt határozta meg. Ugyanakkor az ismertetett tervekkel kapcsolatosan a Projektcsoport minden konstruktív, alátámasztott, kidolgozott ötletet vár.


Lehet-e utólag legitimálni a projektet és a projektvezetőt?
A döntéshozók legitimálták. Kérjük ennek elfogadását.


Készüljön minimum terv!
Jelenleg Iskolánk a minimum tervben éli mindennapjait. A TK, az IMCS, és a Fenntartó egyöntetűen döntött, hogy ez az állapot nem tartható fent hosszútávon.


Javaslatok, amiket munkánk során figyelembe veszünk


 1. Bánfalvi István: A kaláka munkára is terjedjen ki a vállalás.

 2. Mezei Kati: 3 éven át volt külföldön, ahol mindez megvalósult.

 3. Molnár Laci: Ha a közösség nem érzi át a jelentőségét, elhalhat a projekt.

 4. Orova Klára: Tartani egy olyan nyílt napot a szülőknek, mint az adategyeztetős nap, amikor bejöhetnek a projekttel kapcsolatban beszélgetni.

 5. Sebők Zsuzsa: Az önfenntartást már most érdemes lenne elkezdeni! Vonjuk be a gyerekeket! Az új elsős szülői kör és a meglévő együtt dolgozhasson az ügyön, hogy könnyebben hangolódjon össze a közösség - régi és új szülők.


Köszönjük eddigi javaslataitokat és továbbra is várjuk azokat!